Tháng 10/2023: Toàn bộ người dân Hà Nội có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 - Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến 10/2023, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Cổng dịch vụ công quốc gia
 

Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện 6 tháng cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đây là một trong những nội dung được đặt ra trong Kế hoạch số 32/KH-BCD của Ban Chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội vừa ban hành. Thời gian thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ ngày 18/11/2022.

Kế hoạch của Thành phố đặt ra yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã đến từng thôn, xóm, tổ dân phố; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đến từng địa bàn, từng đối tượng.

Theo Kế hoạch, Công an thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác cấp cơ sở mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách xác nhận sau khi đã hoàn thành; tăng cường công tác truyền thông bằng các hình thức tờ rơi, tờ gấp tới tận các hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên cơ sở...

Ban Chỉ đạo 06 thành phố đặt chỉ tiêu từ ngày 20/11/2022 đến 31/12/2022, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID. Phấn đấu từ 80% đến 90% công nhân, người lao động, công dân trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID.

Mục tiêu của Kế hoạch là từ ngày 1/1/2023 đến ngày 14/10/2023, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn thành phố có tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt ứng dụng VNeID. Phấn đấu đến ngày 30/11/2023, 100% UBND các phường, thị trấn và 80% UBND các xã bố trí các mô hình hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trích Nguồn Báo điện tử VNMedia (http://vnmedia.vn)

http://vnmedia.vn/cong-nghe/202211/thang-102023-toan-bo-nguoi-dan-ha-noi-co-tai-khoan-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-3cb4021/

Đã đăng bởi Phetit trong mục Công nghệ
1059 lượt xem

Bài viết liên quan