Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Viettel. Để đăng ký dịch vụ Click vào Đây!
Đặt tên cho con
Đặt tên cho con
1.0
0 VND 5044
10 bình luận
Độ tuổi : 00+
  • Chi tiết
Ý nghĩa ban đầu của việc đặt tên và họ tên chỉ là "biệt hiệu" của một người, giúp cho việc xưng hô dễ dàng hơn, việc có tên riêng có tác dụng phân biệt người này với người khác. Cùng với sự tiến triển của lịch sử, mọi người đã nhận thức ra tâm quan trọng của họ tên: Cái tên liên quan đến sự nghiệp, sức khỏe, sự tôn kính, hôn nhân và quan hệ xã giao của con người.

Họ tên phản ảnh văn hóa và tâm lý của con người. Do đó đặt tên hay tên của một người nên có quan hệ chặt chẽ với lịch sử, văn hóa, địa điểm, tư tưởng và phong tục tập quán...Cái tên ngoài việc phân biệt các cá nhân và thành viên trong xã hội, tên còn có nhiều tác dụng khác như biểu đạt tình cảm, ý chí, mong muốn và tâm tư...Một tên gọi đầy hàm xúc sẽ tốt hơn một cái "biệt hiệu" hay "ký hiệu" nào đó. Do đó việc đặt tên là một môn nghệ thuật có tính khoa học. Đặt tên cho con phải có hàm nghĩ sâu sắc, độc đáo, dễ đọc, dễ nhớ, nghe thuận tai, tránh từ đa nghĩa, gây hiểu lầm.

Nói cách khác, đặt tên cho con của bạn vừa cần có ý nghĩa thực tế, vừa có tính nghệ thuật, đồng tời còn có chức năng giáo dục. Việc đặt tên có liên quan đến cá nhân và xã hội, khi đặt tên hay thay đổi họ tên cần thiết phải nghiên cứu và sử dụng cho hợp lý, tránh gây khó khăn, trở ngại trong cuộc sống xã hội.

Ngày nay, cùng với sự tiến triển của lịch sử, mọi người đã nhận thức ra được tầm quan trọng của họ tên cho con. Đặt tên cho con, tên cho con sẽ cực kỳ có ý nghĩa và quyết định một phần nào sự thành công hay hạnh phúc trong cuộc đời của con bạn sau này!