Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Viettel. Để đăng ký dịch vụ Click vào Đây!
Tướng pháp nhìn đôi mắt
Tướng pháp nhìn đôi mắt
1.0
0 VND 2536
10 bình luận
Độ tuổi : 00+
  • Chi tiết
- Một mặt về Tâm lý qua đôi mắt (thần): để biết được cát và hung.
- Mặt khác nhìn Sinh lý qua đôi mắt (kết cấu, bộ vị): để đoán được trí tuệ, thọ yểu. Từ đó rút ra nhìn mắt phải nhìn thần của mắt và hình của mắt.
  • Lòng trắng mắt tối kỵ có tia đỏ (ánh đỏ). Nếu tia đỏ xuyên thẳng qua con ngươi thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết bất ngờ, không có lý do gì mà chết vẫn chết.
  • Tia đỏ đâm vào con ngươi (đâm vào lòng đen nhưng chưa đến con ngươi, chỉ gần đến): hay gặp nguy hiểm.
  • Tia đỏ quấn quít xung quanh con ngươi và lòng đen là hay có chuyện bực mình, lo buồn và thất tán tài sản hoặc tiền bạc, mất trộm mất cắp.
  • Lòng trắng kỵ màu xám như màu tro màu tàn thuốc lá, trông đục lờ, ánh sáng đục: là mắt người có rất nhiều tật bệnh.
  • Lòng trắng vẩn đục là khắc tử - chết bất ngờ (chắc chắn chết vì bệnh tật, không phải do thương tật).
  • Lòng trắng mà khô, không sáng nhuận (bóng bẩy): số vất vả không mở mặt lên được suốt, đời tay trắng (bạch đinh), không bao giờ có danh phận.
  • Mắt rất sáng mà ánh sáng phù lộ ra ngoài (có cảm giác nổi lộ ra ngoài, ánh sáng tuôn chảy ra ngoài) nhưng nhìn một lúc thì thấy ánh sáng yếu đi thì là người rất thông tuệ nhưng yểu mệnh (thiên tài chết non hay có mắt này).